Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho nông dân

Ngày 15/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010 về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho nông dân….

dat-nn-1-jpg

Miễn thuế không phân biệt hạn điền Trình bày tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, đến nay, tổng diện tích đất nông nghiệp còn phải nộp thuế sử dụng là khoảng 98.918 ha, chiếm 0,97% tổng diện tích đất phải chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp.

“Tổng số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 là 6.993 tỉ đồng. Tổng số thu thuế sử dụng đất nông nghiệp còn lại là 61,1 tỉ đồng” – Bộ trưởng Bộ Tài chính thông tin về kết quả miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014.

Theo đó, Chính phủ đề nghị bổ sung thêm đối tượng miễn thuế đất nông nghiệp vì mức tác động vào giảm thu ngân sách không lớn, Đây cũng là giải pháp để khuyến khích các hộ nông dân, các tổ chức đầu tư vào phát triển nông nghiệp.

Cụ thể: Đối với diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân: đề nghị bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức, mà không phân biệt phần diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp hay phần diện tích vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức: Nếu đang trực tiếp sử dụng để sản xuất nông nghiệp thì được đề xuất miễn thuế đối với toàn bộ diện tích. Nếu không trực tiếp sử dụng thì phải thu hồi theo Luật Đất đai và trong thời gian chưa bị thu hồi đất vẫn phải nộp 100% tiền thuế.

Riêng đất nông nghiệp đã được Nhà nước giao cho đơn vị vũ trang nhân dân quản lý, sử dụng. Theo Luật đất đai năm 2013 thì đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất cho đơn vị vũ trang nhân dân quản lý, sử dụng theo quy định của Luật đất đai năm 2003 (đang thuộc đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp) thì phải chuyển sang thuê đất, khi đó sẽ không thuộc đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Vì vậy, không cần thiết phải quy định bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với đất nông nghiệp do đơn vị vũ trang nhân dân quản lý, sử dụng.

Ngân sách không ảnh hưởng

Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải cũng cho biết, số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn của hộ gia đình, cá nhân chỉ khoảng 34,3 tỉ đồng/năm là không lớn và có tác động không đáng kể tới thu ngân sách nhà nước. Do đó Ủy ban này cũng ủng hộ miễn giảm thuế đối với đề xuất của Chính phủ.

Tuyên bố “đồng ý cả hai tay” với miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, Ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh cho rằng, việc miễn giảm thuế đất nông nghiệp là chính xác và đúng hương, đúng chủ trương của Đảng, tạo sự phấn khởi cho bà con nông dân.

“Tôi tính ra nếu trừ 34 tỉ đồng từ tiền miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, so với vụ án Phạm Công Danh là 300 năm, còn với vụ gây thất thoát của Trịnh Xuân Thanh là 100 năm. Tức là số tiền thất thoát từ vụ Phạm Công Danh bằng 300 năm miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho dân. Nếu mình làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí thì so với việc miễn thuế sử dụng đất cho người nông dân chưa là cái gì” – ông Việt nói.

 

Xét đất nông lâm trường, hạn chế phát canh thu tô

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ lưu ý với Bộ Tài Chính về trường hợp đất nông nghiệp tại các nông lâm trường quốc doanh hiện nay đang sử dụng rất lãng phí. Quản lý không chặt chẽ, có nơi không sản xuất trực tiếp mà cho thuê.

Đồng quan điểm này, PCT QH Tòng Thị Phóng khẳng định, Nghị quyết 55 là hình thức hỗ trợ trực tiếp cho người sản xuất nông nghiệp, vì vậy bên cạnh việc mở rộng đối tượng hỗ trợ nhằm tích tụ ruộng đất, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư thì đối với những trường hợp bỏ đất hoang hóa hay không sử dụng trực tiếp đều cần phải có chế tài xử lý. Bà đề nghị phải có đánh giá nghiêm túc việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong thời gian qua đã có hiệu quả tác động đến đời sống dân sinh như thế nào….