Tìm hiểu một số cách nhân giống cây hồ tiêu

Trong kỹ thuật trồng cây hồ tiêu, việc lựa chọn giống tốt là một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến năng suất, sản lượng cũng như sức đề kháng của cây với bệnh tật. Thực tế, hồ tiêu có những cách nhân giống nào? Các bạn có thể tham khảo trong bài viết này.